Kent Üniversitesi

ZORUNLU STAJ

Zorunlu staj yapacağınız gün sayısı öğrenim gördüğünüz bölüm/programa göre değişir. Bu anlamda kaç gün zorunlu staj yapacağınızı bölüm/program başkanlığınızdan öğrenebilirsiniz.

Zorunlu staj yaz dönemine denk geldiğinden öğrencilerimiz staj yerlerini belirleme konusunda özgürdür. İstanbul dışında ikamet eden öğrencilerimiz de il dışında staj yeri belirleyebilirler. Ancak öğrencilerimiz kendi belirledikleri staj yerlerinin uygun olup olmadığı ile ilgili bölüm/program başkanlığından onay almalıdırlar.

Evet, yapılacak. Staj süresince ödenmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta priminiz Üniversitemiz tarafından ödenecektir.

Staj süresince gerçekleştirilen sigorta ile muayene, ameliyat vs. olamazsınız. Bu sigorta yalnızca staj esnasında yaşayacağınız iş kazalarına yöneliktir.

Kanun gereği, staj yapılan işletme stajyere asgari ücretin 1/3 ‘i kadar ücret ödemelidir. Ancak ücret ile ilgili sorularınızı staj yapacağınız kuruma sormanızda fayda vardır.

5 iş günü normalde hafta içi günler olarak değerlendirilir. Ancak işyerinin hafta sonu çalıştığı da belgelenirse iş günü olarak sayılabilir.

Evet, yapılabilir. Başvuru ve değerlendirme süreci aynı olmakla birlikte sigorta ve diğer yasal süreçler öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenci staj yerine kabul aldıktan sonra web sayfasında mevcut olan Staj Başvuru Formunu iki nüsha çıktı alarak gerekli kısımları doldurur ve onaylarını ve hem bölüm/program başkanlığından hem staj yapacağı kurumdan alır. Sonrasında onaylı formun birini Staj Koordinatörlüğüne diğerini işletmeye staja başlamadan önce teslim eder. Öğrencinin sigorta girişi staj öncesinde gerçekleştirilir ve işe giriş bildirgesi öğrenciye teslim edilir. Bu sırada işletmenin talep ettiği ekstra işe giriş belgelerini de hazırlayarak staja başlar.

Her bölüm/programın kendine özgü staj defteri bulunmalıdır. İlgili içeriği bölüm/program başkanına danışarak temin edebilirsiniz.

Hayır, staj formunu staj öncesinde teslim etmeyen sigorta girişi gerçekleşmemiş öğrencinin stajı geçersiz sayılır.

Staj yeri bulmak asıl olarak öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak staj yeri bulamadığınız takdirde Üniversitemizin kontenjanlarından mümkün olduğunca yararlanabilirsiniz.

Eğer çalıştığınız bölüm ve birim öğrenim gördüğünüz alana uyuyor ise ve gerekli prosedürel işlemleri gerçekleştirdiyseniz, bölüm/program başkanınızın onayı ile bu mümkündür.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN