Kent Üniversitesi

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ PROSEDÜRÜ

Önlisans ve Lisans programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören, ortalaması 2.00 ya da üstü olan ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak üniversitemizde görev yapabilirler.

Kısmi zamanlı çalışan öğrenci başvuruları; her akademik yılın başında, üniversitemizin web sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular ile alınmaktadır. Başvuru detayları için Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüze de danışabilirsiniz.

Çalışma süresi bir günde en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez. Çalışma süreleri birim yöneticileri tarafından düzenlenir.

Kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, birden fazla birimde çalışamazlar. 

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci olarak çalışmak, aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı almaya devam edersiniz.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN