Kent Üniversitesi

ÖĞRENCİ KONSEYİ

İstanbul Kent Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla çalışır.

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü temsilcileri ile İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilcileri Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nu oluşturur. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri de kendi aralarından Öğrenci Konseyi Başkanını seçer.

Adaylık şartlarını taşıyorsanız; Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğümüze adaylık başvurusu yaparak seçimlere katılabilirsiniz. Birden fazla adayın olduğu bölümlerde en yüksek oyu alan öğrenci bölüm temsilcisi seçilir. 

- İlgili bölümün yürüttüğü bir ön lisans, lisans veya lisansüstü programın veya İngilizce Dil Hazırlık Programının kayıtlı öğrencisi olması,

- Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.

- Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığının bulunmaması.

- Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış olması.

- Uzaklaştırma disiplin cezası almamış olması.

- Akademik başarı durumu bakımından genel not ortalamasının, 2,00 (önlisans veya lisans öğrencisiyse, lisansüstü) olması: İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğreniminin ilk yarıyılında olan adaylarda genel not ortalaması koşulu aranmaz.

- Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması.

Seçimler Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Seçim Kurulu tarafından belirlenip ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür. Seçimler, iki yılda bir yapılmaktadır.

- Özel öğrenciler, yandal öğrencileri ve denklik öğrencileri hariç olmak üzere; ilgili bölümün yürüttüğü bir önlisans, lisans veya lisansüstü programın kayıtlı öğrencisi olup öğrencilik haklarında yararlananların oy hakkı vardır. 

- Çift anadal öğrencileri hem esas anadal hem de çift anadal bölümleri seçimlerinde oy kullanabilirler. 

- Özel öğrencilerin ve denklik öğrencilerinin oy hakkı yoktur. Yandal öğrencilerinin yandal öğrenimi gördükleri bölümün öğrenci temsilciliği seçiminde oy hakkı yoktur. 

- Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmuş, seçim günlerini kapsayan şekilde izin almış veya mazeretli sayılmış veya bunlar için basvurmuş öğrenciler ile seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN