Kent Üniversitesi

BURSLAR

Üniversitemizde; ÖSYM, YKS derece, Akademik Başarı, Spor Başarı, Üstün Başarı Sanat, Destek, Engel bursu, Yatay Geçiş, Kardeş ve Eş, şehit eşi veya çocukları ile gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına yönelik burslar bulunmaktadır.

Burs başvurusu için gerekli olan evraklar ve başvuruyla ilgili tüm bilgiler üniversitemizin web sitesinden çevrimiçi burs başvuruları başlığıyla duyurulur. Burs başvuruları elektronik olarak alınır. Bu burslar 1 akademik yılı kapsar ve yaz okulunu kapsamaz. İhtiyacın devam etmesi durumunda bir sonraki akademik yıl güncel evraklarla başvurunun tekrarlanması gerekir.

ÖSYM Bursu: İngilizce Hazırlık Programı için 2 akademik yıl, diş hekimliği fakültesi için

6 akademik yıl, lisans programları için 5 akademik yıl ve önlisans programları içinse 3 akademik yıl geçerlidir.

Akademik Başarı Bursu: Her akademik yılın sonunda, o yılki akademik durumuna bakılarak, bir sonraki akademik yılı geçerli olmak kaydıyla, şartları sağlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilir.

Spor Başarı Bursu: Spor başarı bursu bir akademik yılı kapsar. Bursun sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve oranı öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarısı dikkate alınarak Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır. Burslar, gerekli şartların sağlanması halinde takip eden akademik yıl için verilir.

Üstün Başarı Sanat Bursu: Üstün başarı sanat bursu; güzel sanat dallarında ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere verilir. Üstün başarı Sanat bursunun, hangi sanat dalları için ve hangi miktar/oranda verileceği Burs Komisyonunun teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

Engel Bursu: Engel süresi geçici olmayan öğrencilere, engel oranı düzeyinde burs verilir. Bu burs eğitim süresi boyunca devam eder.

Kardeş ve Eş bursu: Üniversitemizde ön lisans/lisans düzeyinde eğitim gören her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılır. Bu indirim oranı öğrenciler aynı anda öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Söz konusu indirim ile bilgi web sitemizdeki Burs Tüzüğünde yazmaktadır.

Üniversitemizde önlisans/lisans düzeyinde eğitim gören her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılmaktadır. Bu indirim oranı öğrenciler aynı anda öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. İndirim oranı, tercih ve tanıtım günlerinde öğrencinin bilgisine sunulmaktadır.

Destek Bursu: Burs Komisyonu; her akademik yılın başında burs başvurusu yapan öğrencilerin maddi durumlarını inceleyerek destek bursu verebilir. Destek bursunun kapsamı ve oranı her akademik yıl öncesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Öğrencinin; Disiplin cezası almış veya hakkında ceza kovuşturması açılmış olması halinde izleyen yarıyılda bursu kesilir.

Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin bursları ile ilgili şartlar burs komisyonu tarafından belirlenir ve yatay geçiş başvuruları başlamadan önce duyurulur.

Dikey Geçiş ile İstanbul Kent Üniversitesi’ne yerleşen İstanbul Kent Üniversitesi Yüksekokulu mezunu öğrencilere tercih sırasına bakılmaksızın yerleştiği kontenjanın ÖSYM bursluluk oranına ek indirim uygulanır. Söz konusu indirim ile bilgi web sitemizdeki Burs Tüzüğünde yazmaktadır.

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN