Kent Üniversitesi

FORMS and DOCUMENTS

 

 

Lisansüstü Yüksek Lisans Tezli Programları (Kesin Kayıt Evrakları)

• Onaylı lisans diploması fotokopisi (e-devlet çıktısı olabilir)
• Onaylı lisans transkript fotokopisi (e-devlet çıktısı olabilir)
• Nüfus cüzdan fotokopisi
• Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için geçerlidir)
• 2 Adet fotoğraf

• ALES sonuç belgesi 

Lisansüstü Yüksek Lisans Tezsiz Programları (Kesin Kayıt Evrakları)

• Onaylı lisans diploması fotokopisi (e-devlet çıktısı olabilir)

• Onaylı lisans transkript fotokopisi (e-devlet çıktısı olabilir)

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için geçerlidir)

• 2 Adet fotoğraf

Lisansüstü Doktora Programları (Kesin Kayıt Evrakları)

•  Onaylı lisans diploması fotokopisi (e-devlet üzerinden alınabilir)

•  Onaylı lisans transkript fotokopisi (e-devlet üzerinden alınabilir)

• Onaylı Yüksek Lisans Diploması (e-devlet üzerinden alınabilir)

• Onaylı Yüksek Lisans transkript fotokopisi (e-devlet üzerinden alınabilir)

•  Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi

•  2 Adet fotoğraf

•  ALES puan belgesi

•  Yabancı Dil puan belgesi


ORTAK FORMLAR

1- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kayıt Dondurma Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

2- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kayıt Sildirme Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

3- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sınav Not İtirazı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

4- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mazeret Sınavı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

5- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Askerlik Tecil İşlemleri Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

6- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anket Onay Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

7- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Anket Onay – Taahhütnamesi için TIKLAYINIZ.

8- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurul Başvuru Formu için TIKLAYINIZ


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ İÇİN FORMLAR


1- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu için TIKLAYINIZ

2- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Teslim Süreci için TIKLAYINIZ

3- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Öneri Formu için TIKLAYINIZ

4- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Değerlendirme Formu için TIKLAYINIZ

5 - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Proje Danışman Öneri Formu için TIKLAYINIZ


TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN FORMLAR


1- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Tez Yazım Kılavuzu için TIKLAYINIZ

2- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim Formu için  TIKLAYINIZ

3- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu için TIKLAYINIZ

4- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Tez Öneri Formu için TIKLAYINIZ

DOKTORA PROGRAMI İÇİN FORMLAR

1- Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

2- Doktora Tez Çalışma Raporu için TIKLAYINIZ

3- Doktora Tez Teslim Formu için TIKLAYINIZ


COMMON FORMS (FOR ENGLISH MASTER PROGRAM)


1- Graduate Education Institute Application Form for Registration Suspension - CLICK

2- Graduate Education Institute Application Form for Disenrollment - CLICK

3- Graduate Education Institute Application Form for Objection to Exam Grade - CLICK

4- Graduate Education Institute Application Form for Make-up Exam – CLICK

5- Graduate Education Institute Application Form for Ethics Committee – CLICK

6- Graduate Education Institute Application Form for Survey Approval – CLICK

7- Graduate Education Institute Survey Approval Commitment - CLICK

8- Graduate Education Institute Thesis/Project Supervisor Proposal Form – CLICK


FORMS FOR ENGLISH MASTER WITH THESIS PROGRAM


1- Graduate Education Institute Master’s Thesis Submission Form - CLICK

2- Graduate Education Institute Master’s Thesis Proposal Form – CLICK

KENT
GET NEWS ABOUT