Kent Üniversitesi

İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli çalışan profilinin ortaya çıkarılması hedefine sadakatle bağlı kalınarak; liyakate ve performans ölçümüne dayalı bir insan kaynakları yönetim modelinin oluşturulması ve yürütülmesi düşüncesi üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. 

HEDEFLERİMİZ

Sürekli gelişen İstanbul Kent Üniversitesi’nin ihtiyacına yönelik insan kaynakları planlamalarını yapmak, bu planlara göre nitelikli çalışanları istihdam etmek, performans, ücret ve kariyer yönetim kriterlerini oluşturmak; doğal olarak da çalışanlarımızın her türlü gelişimini destekleyecek eğitim programlarına süreklilik kazandırmak öncelikli amaçlarımızdır.

Çalışan memnuniyetini etkin ve verimli bir işgücünün vazgeçilmezi ve eğitim kalitesinin omurgası kabul ederek; objektif kurallara sıkı sıkıya bağlı, kişisel gelişimi öncelikli sayan kariyer planlama sürecini oluşturmak ve bunu sürekli kılmak da İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün öncelikli hedeflerindedir.

İLKELER:

  • Fırsat Eşitliği
  • Katılımcılık
  • Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık
  • Verimlilik ve Etkinlik
  • Şeffaflık

 

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN