Kent Üniversitesi

Kentsel Dönüşümde Yeni Yetkiler ve Süreçler

Tarih : 04.01.2024

Açık Seminer Dizisi ikincisi, 04/01/2024 tarihinde, Kağıthane Kampüsü/ Planet Salonu’ nda gerçekleşmiştir. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, üniversitemiz Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sezen Tarakçı ve Mesken Planlama kurucu ortağı, Şehir Plancısı Nuray Çolak’ ın “Kentsel Dönüşümde Yeni Yetkiler ve Süreçler” başlıklı sunumuyla aramızda oldukları seminerde 6306 sayılı kanundaki değişikliklerin getirileri tartıştılar.

FOTOĞRAF & VİDEO