Kent Üniversitesi
İTÜ ile İş Birliği kapsamında Dr. Olcay, Türkiye Mekânsal Strateji Planı Projesi'nde

İTÜ ile İş Birliği kapsamında Dr. Olcay, Türkiye Mekânsal Strateji Planı Projesi'nde

Tarih : 18.11.2021

İstanbul Kent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yapılan iş birliği kapsamında Sanat ve Tasarım Fakültesi akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi G.Pelin Olcay, Türkiye Mekansal Strateji Planının (TMSP) hazırlanması projesinde “Bölge Planlama Uzmanı” olarak yer almaktadır.

 

Proje Hakkında:

2011 yılında mekânsal strateji planı ilk kez planlama mevzuatımızda yer almış ve bu planları hazırlama görevi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir. Türkiye’de ilk kez yapılan

 Türkiye Mekânsal Strateji Planı (TMSP), bir protokol çerçevesinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile hazırlanmaktadır.  

Türkiye Mekânsal Strateji Planı (TMSP) bölge düzeyinde hazırlanacak planları, çevre düzeni planlarını ve imar planlarını yönlendirmektedir. Mekânsal strateji planı ilgili yönetmelikte, ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren; yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen; sektörlere ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran bir plan olarak tanımlanmıştır.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi G.Pelin Olcay Hakkında:

Dr. Olcay, sanayi ve kümelenme ile ilgili yaptığı akademik çalışmalar ve projeler sebebiyle TMSP projesinde yer almaktadır. Olcay doktora çalışması sebebiyle de Berlin Teknik Üniversitesi’nde yürütülen Transnational Production Space / Ulus Ötesi Üretim Mekanı projesine misafir araştırmacı olarak davet edilmiş, 2017-2019 yılları arasında bu projenin Türkiye ayağı ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmuştur.

Dr. Olcay halen kentin imalat bölgelerinin gelişimi ve dönüşümü ile ilgili projeler ve araştırmalar yapmaktadır.