Kent Üniversitesi

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Duyurusu (Ön Başvuru)

Tarih : 14.06.2024

İstanbul Kent Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Yaz Öğretiminde tüm dersler ve sınavlar yüz yüze yapılacaktır. İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri ve bir yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler yaz okulunda açılan derslere başvuru yapabilirler.
Yaz Öğretimi başvuru takvimi aşağıda yer almaktadır. OIS üzerinden ders başvurusu yaparak eğitim ücretini yatıranların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

 

YAZ DÖNEMİ Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Yaz Öğretimi Başvuruları/Ders Taleplerinin Toplanması 08 Temmuz 2024 Pazartesi 13:00 11 Temmuz 2024 Perşembe 17:00
Yaz Öğretimi Açılacak Derslerin İlanı 12 Temmuz 2024 Cuma
Yaz Öğretimi Kayıtları 16 Temmuz 2024 Salı 19 Temmuz 2024 Cuma

Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihi

22 Temmuz 2024 Pazartesi

06 Eylül 2024 Cuma

Yaz Öğretimi Final Sınavı

09 Eylül 2024 Pazartesi

13 Eylül 2024 Cuma

 

Yaz Öğretiminde Ders Alma Koşulları

 • Yaz öğretiminde en fazla 3 ders ve 18 AKTS’ye kadar ders alınabilir.
 • Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar.
 • Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için en az 8 (sekiz) öğrencinin ders seçerek dersin mali yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. Eğitim ücreti ödenmeyen derslere yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır. En az 8 öğrencinin mali yükümlülüğünü yerine getirmediği dersler açılmayacaktır. Öğrencilerin yatırdığı ücret iade edilir veya açılan farklı bir ders seçilebilir.
 • Yaz öğretiminde ücret hesaplaması AKTS üzerinden yapılır.
 • Dersler başladıktan sonra dersten çekilen öğrencinin ücret iadesi yapılmaz.

Kent Üniversitesi Öğrencileri İçin Başvuru ve Kayıt İşlemleri

 • Başvuru süresi içerisinde OIS üzerinden yaz okulunda alınması talep edilen derslerin ders seçme ekranından yapılması,
 • Yaz öğretiminde alınması talep edilen derslerin AKTS değerleri üzerinden ücretin yatırılmış olması, (Mali İşler Direktörlüğü’nden destek alabilirsiniz.) maliisler@kent.edu.tr
 • Derslerin onaylanmasından sonra OİS sistemi üzerinden kayıtlarını takip etmek, (Kayıt tarihleri arasında)
 • Hazırlık öğrencilerinin kayıtları, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır, başvurular için yaz öğretimi dilekçesi verilmesi zorunludur. Detaylı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu ile görüşebilirsiniz. ydyo@kent.edu.tr

FARKLI BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN KENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ BAŞVURULARI

 • https://ois.kent.edu.tr/basvurular/kurumdisiyazokulu linkinden üniversitemizde alınması talep edilen derslerin seçilmesi.
 • Sisteme başvuru esnasında yüklenecek evraklar;
 • Öğrenci Belgesi
 • İkametgâh Belgesi
 • Kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız üniversitemizden yaz öğretiminde ders alabileceğinize dair onay yazısı
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Alınması talep edilen derslerin ücretinin yatırılması

Yaz Öğretimi uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hâllerde “İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

YAZ ÖĞRETİMİ ÜCRETLERİ

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ (1 AKTS)

  Türk Öğrenci Uluslararası Öğrenci
Lisans, Ön Lisans 1.600 TL 100 USD
İngilizce Hazırlık Sınıfı 12.500 TL 625 USD
Türkçe Hazırlık Sınıfı - 315 USD

 

 • Ödemelerinizi https://ois.kent.edu.tr/fi/eodeme adresinden gerçekleştirebilirsiniz.
 • Yaz öğretimi, tüm öğrenciler için ücretlidir. Ücretler, AKTS üzerinden hesaplanır.
 • Yaz öğretiminde ÖSYM ve diğer özel burslar geçerli değildir.
 • Ödenecek yaz öğretim ücreti, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına vade farksız 2 taksit şeklinde uygulanır. 
 • Peşin ödeme indirimi bulunmamaktadır.
 • Dersler başladıktan sonra dersten çekilen öğrencinin ücret iadesi yapılmaz.

HESAP BİLGİLERİ

 

  TÜRK ÖĞRENCİLER TL HESAP ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER USD HESAP
BANKA ADI VAKIFBANK ETİLER ŞUBESİ VAKIFBANK ETİLER ŞUBESİ
HESAP ADI İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İBAN TR68 0001 5001 5800 7306 1774 28 TVBATR2A -  TR56 0001 5001 5804 8016 8104 09

 

Açıklama kısmına; T.C. Kimlik No, Öğrenci Adı Soyadı, Yaz Okulu Ödemesi
*(Örnek 12345678901 Öğrenci Adı Soyadı, Yaz Okulu Ödemesi)

 

ISTANBUL KENT UNIVERSITY
2023-2024 ACADEMIC YEAR SUMMER SCHOOL ANNOUNCEMENT

 

All courses for the Istanbul Kent University 2023-2024 Academic Year Summer School will be carried out face-to-face. Istanbul Kent University students and students registered at other higher education programs may apply for the courses available in the summer school.
You can find the summer school application calendar below. Please note that only applications submitted through the OIS system and with completed course payments will be reviewed and processed.

Summer School Calendar

SUMMER Start End
Summer School Applications/Course Requests 08 July 2024 Monday 13:00 11 July 2024 Thursday 17:00
Announcement of Summer School Courses 12 July 2024 Friday
Summer School Registrations 16 July 2024 Tuesday 19 July 2024 Friday

Start and End Date for the Courses

22 July 2024 Monday

06 September 2024 Friday

Summer School Final Exams

09 September 2024 Monday

13 September 2024 Friday

 

Conditions for Summer School Courses

 • Students may enroll to a maximum of 3 courses and up to 18 ECTS for the summer school.
 • Students who have been dismissed from the university cannot benefit from summer school.
 • For any course to be offered in the summer school, it is required that at least eight students apply and fulfill the financial requirements. If a course does not reach this minimum number of enrolled students, it will not be available for that summer term. In such cases, the fees paid by the students will be fully refunded. Alternatively, students can choose to enroll in a different course that is available.
 • The summer school fees are estimated over ECTS.
 • Students who drop the course after the courses have started will not be refunded.

Application and Registration Procedures for the Istanbul Kent University Students

 • All course requests submitted within the application period for the summer school must be carried out through the OIS system.
 • The fee for the courses requested to be taken in summer school must be paid over their ECTS. (Contact with Financial Affairs Directorate for more information.) maliisler@kent.edu.tr
 • Students must keep track of their registration through the OIS system after the courses are approved. (Between the registration dates)
 • The registration of preparatory students will be made by the School of Foreign Languages, it is obligatory for students to submit a petition for the registration. For detailed information, contact the School of Foreign Languages. ydyo@kent.edu.tr

Applications of Students from a Different Higher Education Institution to Istanbul Kent University’s Summer School

Students from different higher education institutions must select the courses through the link https://ois.kent.edu.tr/basvurular/kurumdisiyazokulu

Required documents:

 • Student certificate
 • Residence document
 • An approval letter from the registered university stating that student may apply for a summer school course from our university.
 • Copy of identity card
 • 1 Passport photo
 • Payment for the requested course

In cases where there is no provision in the summer school application principles, the provisions of the “Istanbul Kent University Associate Degree and Undergraduate Education, Training and Examination Regulations” are applied.

Summer School Fees

COURSE FEE (1 ECTS)

  Turkish Students International Students
Undergraduate, Associate 1.600 TRY 100 USD
English Preparatory Course 12.500 TRY 625 USD
Turkish Preparatory Course - 315 USD
 

 

 • You can make your payments at https://ois.kent.edu.tr/fi/eodeme
 • Summer school is a paid education for all students. Fees are estimated over course ECTS.
 • ÖSYM and other scholarships are not applied for the summer school.
 • Turkish students can pay their summer school fees in two interest-free installments with credit cards from selected banks. International students should pay the full amount in USD.
 • There is no cash discount.
 • The students who withdraw from the course after the start of the courses will not be refunded.

 

BANK INFORMATION

  TRY ACCOUNT FOR TURKISH STUDENTS USD ACCOUNT FOR INTERNATIONAL STUDENTS
BANK NAME VAKIFBANK ETİLER ŞUBESİ VAKIFBANK ETİLER ŞUBESİ
ACCOUNT NAME İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
IBAN TR68 0001 5001 5800 7306 1774 28 TVBATR2A -  TR56 0001 5001 5804 8016 8104 09

The information section for the payments must include; ID Number (Passport Number), Student’s Full Name, Summer School 
*E.g., 12345678901, Student’s Full Name, Summer School Fee