Kent Üniversitesi

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLANMALARI DUYURUSU

Tarih : 12.02.2024

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ DERS SEÇİMLERİ

ÖNLİSANS ve LİSANS 

Her dönem başında Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçim zorunluluğu bulunmaktadır.

Ders seçimi yapmayan öğrenciler derslere ve sınavlara katılamazlar ayrıca aktif öğrenci olarak görünmezler.

Ders Seçme ile ilgili işlemler aşağıda yer almaktadır.

• Her öğrencinin ders seçme işlemini OİS sistemi üzerinden yapması gerekmektedir.
• Ders seçimi yapmak için belirtilen tarihlerde sistemden derslerin seçilip danışman onayına gönderilmesi gerekmektedir.
• Mali onayı olmayan öğrenciler ders seçimlerini yapamazlar.
• Ders seçimlerinde öncelikle daha önce alıp başarısız olunan derslerin alınması gerekmektedir.
• Şartlı geçer DD ve -DC notu olan dersleri isteğe bağlı ortalamayı yükseltmek için alabilirsiniz. Son alınan not geçerlidir.
• Zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü seçmeniz gerekmektedir. Sadece seçtiğiniz derslere girebilirsiniz.
• Anadal için maksimum 30 AKTS , alttan başarısız dersi olan öğrenciler danışmanın onayı ile 45 ve yatay geçiş ile kayıt olan öğrenciler kayıt oldukları ilk yıl danışman onayı ile 40 AKTS ders seçebilirler.
• ÇAP için maksimum 15, YANDAL için Maksimum 12 AKTS ders alabilirsiniz.
• ÇAP ve YANDAL öğrencileri anadal derslerini anadal kullanıcınızdan, ÇAP/YANDAL derslerini ise diğer kullanıcınızdan seçmeniz gerekmektedir.

• Ders seçimleri 14 Şubat 2024 Çarşamba 12:00’dan itibaren başlayıp, 23 Şubat 2024 Cuma akşam 17:00’a kadar devam edecektir.

• Ön koşullu derslerde şartı sağlamayanlar devamındaki dersi alamazlar.

DERS SEÇİM KILAVUZU

2023-2024 Bahar Ders Seçim Kılavuzu  

ISTANBUL KENT UNIVERSITY

2023-2024 SPRING SEMESTER COURSE SELECTIONS

FOR ASSOCIATE'S DEGREE AND BACHELOR'S DEGREE

It is obligatory to choose courses on the dates specified in the academic calendar at the beginning of each semester.

Students who do not choose courses cannot participate in classes and exams, and do not appear as active students.

Processes related to Course Selection are listed below.

• Each student must select courses via OIS system.
• In order to make course selection, courses must be selected via system and sent to the academic advisor for approval on the specified dates.
• Students who do not have their tuition payment approval cannot make course selection.
• In course selection, it is necessary to take courses that have been taken previously and failed.
• If students wish, they can take courses with DD and -DC conditionally passing grades to increase their grade point average. The grade which was received last is valid.
• You must choose all compulsory and elective courses. You can only take courses that you selected.
• You can choose a maximum of 30 ECTS courses for your major, students with unsuccessful courses can choose 45 ECTS courses with the approval of the advisor, and 40 ECTS courses with the approval of the advisor in the first year of registration.
• You can get a maximum of 15 ECTS for your double major and a maximum of 12 ECTS for your minor. 
• Major and minor students should choose major courses from their major user and major/minor courses from the other user.

• Course selections will start at 12:00 on Wednesday, February 14, 2024 and continue until 17:00 Friday, February 23, 2022.

• In prerequisite courses, those who do not meet the requirement cannot take the next course.

COURSE REGISTRATION GUIDE

2023-2024 Spring Course Registration Guide