PROGRAM HAKKINDA

PROGRAM HAKKINDA

PROGRAM HAKKINDA

Çocuk Gelişimi Programı 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimli ya da çeşitli dezavantajlara sahip olan çocukların gelişimlerini çok yönlü destekleyici programlar hazırlayan ve uygulayan bunun yanı sıra aileleri çocuklarının eğitimi konusunda güçlendiren çocuk gelişimi alanında nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Program mezunları çocuklara ve ailelere yönelik verdikleri hizmetlerle sağlıklı, mutlu eleştirel düşünceye, ahlaki ve kültürel değerlere sahip, kendini gerçekleştiren bireylerden oluşan bir toplumun inşasına katkı sağlarlar.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mezunlarımız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kreş ve anaokullarında, anasınıflarında, Hastanelerde çocuk oyun odalarında, Çocuk Evleri Sitelerinde yardımcı eleman olarak görev alabilmektedir.

ÖĞRETİM PROGRAMI

Öğretim programı, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası eğitimlerine dikey geçiş ile devam etme olasılıkları da göz önüne alınarak İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Lisans Programı ile uyum sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.  Program çocuk gelişimi, özel eğitim, çocuk beslenmesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, etkili iletişim, yaratıcı drama, çocuk ve oyun, çocuk ruh sağlığı, çocuk ve iletişim, sanat ve yaratıcılık, çocuk edebiyatı gibi teorik derslerin yanı sıra okulöncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilen mesleki uygulamaları da kapsamaktadır.  

Dersler her yıl güz ve bahar sömestrlerinde 30 AKTS içeren programlar halinde verilir. Dört yarı yıllık program 81 yerel kredi, 120 AKTS değerindeki derslerden oluşmaktadır. Programda teorik dersler %70,  uygulamalı dersler % 30 oranındadır. Öğretim programı en az 2, en fazla 4 yılda tamamlanmalıdır.  2. YY bitimini takiben bir sonraki eğitim- öğretim yılı kayıt haftasına 20 iş gününü  kapsayan meslek uygulaması yapmak mezuniyet koşuludur.

MİSYON - VİZYON

Misyonumuz;  Çocuk gelişimi alanında mesleki yetkinliğe, etik ve evrensel değerlere, eleştirel düşünce ve problem çözme becerilerine sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmek, toplumsal sorunlara duyarlı, işbirliklerine açık, yenilikçi ve girişimci bir program olmaktır.

Vizyonumuz;  Çocuk gelişimi alanında eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir program olmaktır.

Temel Değerlerimiz ;

Kalite ve verimlilik

Etik ilkelere bağlılık

Saygı

Çözüm odaklılık

Duyarlılık

Sürdürülebilir yaşam ilkelerine bağlılık

Yenilikçilik

 

AKADEMİK KADRO

 

Akademik kadro için tıklayınız

BÖLÜM MÜFREDATI

 

Bölüm Müfredatı İçin Tıklayınız...

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

 

Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI