FAALİYET ALANLARI

Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Toplumda engellilik konusunda farkındalık ve bilinç oluşturarak engelli kişiler için kabul edici ve destekleyici bir çevre oluşturmak

b) Engellilik alanında farklı disiplinlerde çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek geniş bir iletişim ağı oluşturmak, ortak araştırmalar ve projeler geliştirmek.

c) Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi konusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

ç) Üniversitenin eğitim ve fiziki alt yapısını, engelli bireylerin tüm Üniversite faaliyetlerine tam ve etkili katılımlarına uygun hale getirmek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluşturmak.

d) Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.

e) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik alanında işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

f) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, çalıştay ve konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.

g) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlara akademik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI