BÖLÜM HAKKINDA

BÖLÜM HAKKINDA

MİSYON - VİZYON

İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik bölümü misyonumuz; bilimin ışığında küresel sağlık sorunlarına çözüm üretebilen, birey, aile ve toplumların sağlığının geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesini sağlayan, eleştirel düşünen, kültürel farklılıklara önem veren, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip hemşire yetiştirmektir.

Vizyonumuz; değişime ve gelişime açık, otonomi sahibi, kanıta dayalı uygulamalarla toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayan, eğitici, araştırıcı ve geleceğe yön veren nitelikli mezunları ile ulusal ve uluslararası alanda referans gösterilen, en fazla tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

BÖLÜM HAKKINDA

Hemşirelik, toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulan sağlığı yeniden kazandırma ve rehabilitasyonunu sağlama amaçlarıyla hizmet veren bir sağlık disiplinidir. Hemşireler, bu hizmeti bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi fonksiyonlar ile gerçekleştirmektedirler. Nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve gereksinimlerdeki farklılaşmalar sağlık sektörünün en önemli insan kaynaklarından biri niteliğindeki hemşirelere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu çerçevede hemşirelik eğitimi, gün geçtikçe daha da fazla önem kazanmaktadır.  

ÇALIŞMA ALANLARI

Hemşirelik bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Hemşireler, devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, koruyucu sağlık merkezlerinde, kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli büyüklükteki işletmelerde ve eğitim kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademik hayatta da faaliyet gösterebilirler. 

DERSLER HAKKINDA

Hemşirelik lisans programında anatomi, gelişim ve öğrenme, iç hastalıklar hemşireliği, cerrahi hastalıklar hemşireliği, ilk ve acil yardım, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, hemşirelikte eğitim, biyoistatistik, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği ve hemşirelik esasları gibi temel branş dersleri verilmektedir. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmiştir. 

AKADEMİK KADRO

 

Akademik kadro için tıklayınız

BÖLÜM MÜFREDATI

 

Bölüm Müfredatı İçin Tıklayınız...

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

 

Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

 

 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI