BÖLÜM HAKKINDA

BÖLÜM HAKKINDA

BÖLÜM HAKKINDA


Hemşirelik, toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulan sağlığı yeniden kazandırma ve rehabilitasyonunu sağlama amaçlarıyla hizmet veren bir sağlık disiplinidir. Hemşireler, bu hizmeti bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma ve danışmanlık gibi fonksiyonlar ile gerçekleştirmektedirler. Nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve gereksinimlerdeki farklılaşmalar sağlık sektörünün en önemli insan kaynaklarından biri niteliğindeki hemşirelere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu çerçevede hemşirelik eğitimi, gün geçtikçe daha da fazla önem kazanmaktadır.  

ÇALIŞMA ALANLARI


Hemşirelik bölümü mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Hemşireler, devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, koruyucu sağlık merkezlerinde, kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli büyüklükteki işletmelerde ve eğitim kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademik hayatta da faaliyet gösterebilirler. 

DERSLER HAKKINDA


Hemşirelik lisans programında anatomi, gelişim ve öğrenme, iç hastalıklar hemşireliği, cerrahi hastalıklar hemşireliği, ilk ve acil yardım, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, hemşirelikte eğitim, biyoistatistik, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği ve hemşirelik esasları gibi temel branş dersleri verilmektedir. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmiştir. 

BÖLÜM MÜFREDATI


Bölüm Müfredatı İçin Tıklayınız...

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ


Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI