BÖLÜM HAKKINDA

BÖLÜM HAKKINDA

MİSYON - VİZYON

İstanbul Kent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü olarak misyonumuz;

* İnsan yaşamının daha aktif, bağımsız ve mutlu olmasını sağlamak; yaşam kalitesini arttırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek ve toplumun gelişimi ile üretkenliğinin artmasına katkıda bulunmak için geniş bir alanda hizmet verecek fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemek,

* Üniversitemiz bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi açmak,

* Mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak,

* Çoklu disiplinli çalışmalar yürütmek,

* Lisans eğitimi boyunca klinik laboratuvarlarımızda (Temel Eğitim Laboratuvarı, Elektrofiziksel Ajanlar Laboratuvarı, Terapötik Egzersiz Laboratuvarı, Manuel Terapi Laboratuvarı ve Sağlıklı Yaşam Laboratuvarı  )  öğrencilerimizin araştırmacı ve yenilikçi birey olarak yetişmelerini ve güncel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak deneyimlemelerini sağlamak ,

* Lisansüstü çalışmalar ve klinik araştırmalar yapmak,

* Fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmak,

* Alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan, dünyada fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan, saygın ve alanında yenilikçi ve öncü bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz;

* Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek,

* Eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir bölüm konumuna gelmek,

* Toplumun sağlığını, gelişimini ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırmacı, evrensel, kültürel, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmektir.

BÖLÜM HAKKINDA 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları, Fizyoterapist unvanı almaktadırlar. Fizyoterapistler, uzman hekim tarafından tanısı konmuş hastaların, fizyoterapi ve rehabilitasyon programını, planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini ve fiziksel tedavisini sağlarlar. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı yaklaşımlarıyla, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici rolleri eklenmiştir. Bu uygulamalarıyla da herkes için sağlık hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. 

ÇALIŞMA ALANLARI

Fizyoterapistlerin istihdamı, tıbbın birçok alanında mümkün olmaktadır. Yataklı tedavi merkezleri, ayaktan tedavi veren tıp merkezleri, bedensel, görsel, işitsel rehabilitasyon merkezleri, spor ve fiziksel uygunluk merkezleri, protez - ortez rehabilitasyon merkezleri, endüstriyel kuruluşlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, amatör ve profesyonel spor kulüpleri, milli takımlar, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür merkezleri, evde bakım merkezleri, AR - GE laboratuvarları, fizyoterapistlerin temel çalışma alanlarıdır. 

DERSLER HAKKINDA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında anatomi, fizyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri, klinik kinezyoloji, ilk ve acil yardım, elektroterapi, fizik tedavide kullanılan temel aletler, biyomedikal cihaz teknolojisi, fizik tedavide temel ölçme ve değerlendirme gibi temel branş dersleri verilmektedir. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmiştir. 

AKADEMİK KADRO

 

Akademik kadro için tıklayınız

BÖLÜM MÜFREDATI

 

Bölüm Müfredatı İçin Tıklayınız...

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

 

Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI