GERİ DÖN
07 Mayıs 2019

Akademik İlan (07.05.2018)

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi ilgili Dekanlık/Müdürlüklere teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 7 Mayıs 2019 – 21 Mayıs 2019

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

 

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak ilgili Dekanlık/Müdürlüklere teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:

 1. Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık/Müdürlüklere hitaben başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim bilgileri belirtilmelidir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. YÖK Formatlı Özgeçmiş
 4. Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri
 5. Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri
 6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
 7. ALES Sonuç Belgesi
 8. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 9. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
 10. İki Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 11. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 12. Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge)
 13. Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).

 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuru Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi: 07.05.2019

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi: 21.05.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 23.05.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 27.05.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 30.05.2019

 

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi açık adresine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.kent.edu.tr

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK İLAN İÇİN TIKLAYINIZ:

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

  BAŞARI