DUYURULAR

Bu sayfada öğrenci işlerine ait duyurular yer almaktadır. Genel Duyuru sayfasına erişmek için lütfen tıklayınız:

Çift Anadal Programı (ÇAP): Ön lisans/ lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün belirlediği tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans/ön lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

Başvuru Koşulları (ÇAP)

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,20 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

Öğrencinin çift anadal diploma programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.20 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

İngilizce programlara başvurularda dil yeterliliğinin sağlanmış olması gerekmektedir. (Dil Yeterlilik Sınavı için ilgili tarihler duyuruya eklenecektir.)

 Önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları arasında, lisans programları ile önlisans programları arasında çap yapılabilir.

 

Yandal Programı (YAP):

Lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp sertifika almalarıdır.

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. 

Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,80 olması gerekir.

 Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Ön lisans öğrencileri yandal programına başvuru yapamazlar.

 

BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ
2021 – 2022 Güz Yarıyılı ÇAP / YAP başvuruları 13.09.2021 / 24.09.2021 tarihleri arasında OİS sisteminde yer alan Çift Ana Dal / Yan Dal Başvuruları başlığı üzerinden online olarak alınacaktır.
Başvuru için Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi yapılmayacaktır.

***ÇAP Başvurusu yapan ve başvuru ekranında “sınıfın %20’lik başarı dilimi içinde değilsiniz” uyarısı alan öğrencilerin diğer başvuru şartlarını sağlaması durumunda; ÇAP başvurusu yaptığı programın ilgili yıl için ÖSYS puan türü ve taban puanını sağlıyorsa capyandal@kent.edu.tr e-posta göndermelerini rica ederiz. Bu adres dışına gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çift Anadal - Yandal Başvuru Tarihleri: 13 – 24 Eylül 2021 
Çift Anadal - Yandal İlanı : 1 Ekim 2021
Çift Anadal – Yandal Kayıt Tarihleri: 04 -08 Ekim 2021
Çift Anadal – Yandal Yedek Kayıt Tarihleri: 11- 12 Ekim 2021

Çap - Yandal Kontenjanları için tıklayınız.

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan bir öğrenci, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş hakkından faydalanabilir. Bununla birlikte Merkezi Yerleştirme Puanı ile gerekli şartların sağlanması şartıyla hem ön lisans hem de lisans eğitiminde istenilen yarıyılda yatay geçiş yapılabilir.

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Başvurular                         : 12 Temmuz 2021 - 13 Ağustos 2021 
Sonuçların İlanı                 : 18 Ağustos 2021
Kesin Kayıtlar                    : 19 - 31 Ağustos 2021
Yedek Kayıtları                  : 01 Eylül 2021-03 Eylül 2021

YATAY GEÇİŞ KONTENJAN ve ÜCRETLERİ

Yatay Geçiş kontenjanları Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuş olup, onaylandığı zaman ilan edilecektir.
İstanbul Kent Üniversitesi yatay geçişlerde ücretler; öğrencinin sınava girdiği yıl aldığı YKS puanına göre belirlenmektedir. Ortalama puanı ile yatay geçişlerde de ücreti YKS puanı belirlemektedir

➢ Ücret ve Taban Puanları İçin tıklayınız.

➢ Kontenjanlar için tıklayınız. (Yatay Geçiş kontenjanları Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuş olup, onaylandığı zaman ilan edilecektir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Başvuran adaylar kesin kayıt sırasında aslını getirmek kaydıyla başvurularını mail ile de yapabilirler. yataygecis@kent.edu.tr mail adresine belgeleriniz ile birlikte başvuru formunu doldurup gönderebilirsiniz. Eksik veya okunmayan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Kazanan adaylar kesin kayıtta belgelerin aslını getirmek zorundadırlar.

● Başvuru Formu (Tıklayınız)
● Öğrenci Belgesi (e-imzalı, e-devletten ve ıslak imzalı olabilir)
● Nüfus cüzdan örneği,
● ÖSYS Yerleştirme Belgesi,
● ÖSYS Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerinin olduğu çıktı),
● Transkript (Hazırlık okuyan öğrenciler hariç) 
● Onaylı Ders içeriği (Hazırlık okuyan öğrenciler hariç) 
● Vesikalık Fotoğraf.

Yurt Dışı Yatay Geçiş ile Başvuru Evrakları

1- Öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS/YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş işlemlerine ilişkin duyurudaki asgari ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olması gerekmekte veya Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları (Acadmic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Eduction World University Rankings) tarfından yapılan dünya üniversite sıralamasına girmesi gerekmektedir.

2- Öğrenci Belgesi (kayıt tarihinin belirtildiği) (Türkçe veya İngilizce)

3- Transkript Belgesi (daha önce okumuş tüm dersleri ve alınan notları gösteren belgenin onaylı aslı) (Türkçe veya İngilizce)

4- Öğrencilerin transkriptlerinde yer alan derslerin içeriklerine ilişkin belge (onaylı) (Türkçe veya İngilizce)

5- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge (Öğrenci Belgesi veya transkript belgesinde bilgi var ise alınmasına gerek yoktur.)

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- 1 adet vesikalık fotoğraf

8- Pasaport giriş-çıkışları

      *Belgelerde Apostil Şartı Aranmaktadır.

➢ Ek Madde-1 Yatay Geçiş Başvurusu için tıklayınız.
➢ Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu için tıklayınız.

Kabul edilen adaylar ilan edildikten sonra Kaydını tamamlamak için kayıtlı olduğu Üniversiteden “Kaydında bir sakınca yok” olduğunu gösteren belgenin aslını getirmek zorundalar. Belgeyi getiremeyen adayların kayıtları yapılamaz. Haklarını kaybederler.

➢ Yatay Geçiş Başvuru Formu İçin tıklayınız.
➢ Ücret ve Taban Puanları İçin tıklayınız.

İngilizce Yeterlilik Belgesine sahip olmayan ve eğitim dili İngilizce olan bölümlere başvuran öğrencilerin üniversitemiz İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girip başarılı olması gerekmektedir.

DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİLİK SINAVI TAKVİMİ 

Düzey Belirleme Sınavı  : 16 Ağustos 2021 Pazartesi saat 10:00 
İngilizce Yeterlilik Sınavı : 17 Ağustos 2021 Salı saat 10:00 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Taksim Yerleşkesi: Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL
Tel: 0212 610 10 10 Dahili: 240 - 467 yataygecis@kent.edu.tr 

İstanbul Kent Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulu’nda derslerimiz (uygulamalı dersler hariç) uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılacaktır. İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri ve bir yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler yaz okulunda açılan derslere başvuru yapabilirler.

Yaz Okulu başvuru takvimi aşağıda yer almaktadır. Başvuru yapan öğrenciler arasından, başvuru formunu doldurup, eğitim ücretini yatıranların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

YAZ OKULU TAKVİMİ

Yaz Okulunda Ders Alma Koşulları 

• Yaz okulunda en fazla 3 ders alınabilir.
• Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar.
• Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az 8 (sekiz) öğrencinin kayıt olması gerekmektedir. 8 (sekiz)’den az kayıt olma durumda dersin açılıp açılmayacağı üniversitenin yönetimi tarafından değerlendirilir.
• Yaz okulunda ücret hesaplaması AKTS üzerinden yapılır.

Kent Üniversitesi Öğrencileri İçin Başvuru ve Kayıt İşlemleri 

• Başvuru süresi içerisinde başvuru formunu doldurup ogrenciisleri@kent.edu.tr mail adresine ulaştırılması,
• Almak istediği derslerin AKTS değerleri üzerinden ücretin yatırılmış olması, (Mali İşler Direktörlüğü’nden destek alabilirsiniz.) maliisler@kent.edu.tr 
• Derslerin onaylanmasından sonra OİS sistemi üzerinden kayıtlarını takip etmek, (Kayıt tarihleri arasında)
• Hazırlık öğrencilerinin kayıtları, İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından yapılacaktır. Yaz okulu dilekçesi verilmesi zorunludur. Detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Bölümü ile görüşebilirsiniz. prep@kent.edu.tr 

Farklı Bir Yükseköğretim Kurumundaki Öğrencilerin Kent Üniversitesi Yaz Okuluna Başvuruları

• Kent Üniversitesi’nden alacağı derslerin içeriklerini, üniversitemiz ilgili fakültelerinden almak,
• Kayıtlı olduğu üniversiteden alacağı derslerin uygunluk kararını almak,
• Kayıtlı olduğu kurumdan veya e-devlet üzerinden öğrenci belgesi almak,
• Alacağı derslerin toplam AKTS’ye göre eğitim ücretini yatırmak,
• Başvuru Formu ve evraklar ile Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne başvuruyu tamamlamak.

Gerekli Belgeler:

• Yaz Okulu Başvuru Formu

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun öğrenci kimlik kartı ve güncel tarihli

• Öğrenci Belgesi

• 1adet fotoğraf

Kayıtlı olduğu Üniversitenin ilgili biriminden aldığı, İstanbul Kent Üniversitesinden ders alabilir yazısı veya Yönetim Kurulu Kararını gösterir belge (getirmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir)

Yaz Okulu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hâllerde “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

Her türlü itiraz ve başvuruların ilgili “Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Yaz Öğretimi Ücreti

• Yaz öğretimi, tüm öğrenciler için ücretlidir. AKTS üzerinden hesaplanır.
• Kent Üniversitesi öğrencileri için ÖSYM bursları uygulanır.
• Ödenecek yaz öğretim ücreti, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına vade farksız 3 taksit şeklinde uygulanır. 
• Ücretin tamamını hesaba yatırmak isteyen öğrencilerimiz için, hesap bilgileri;
 
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası
Hesap Adı: İstanbul Kent Üniversitesi
İban: TR68 0001 5001 5800 7306 177428
Açıklama: Öğrenci Adı Soyadı, TC Kimlik No
Peşin ödeme indirimi bulunmamaktadır.

• Başvurduğu halde açılamayan dersler için yatırılan kayıt ücreti öğrenciye iade edilir.
• Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran, ancak devam etmeyen öğrencinin öğretim ücreti iade edilmez.
• Hazırlık öğrencileri için yaz okulu ücretsizdir.

 

Yaz Okulu Başvuru Formu için tıklayınız…

Yaz Okulu Ücretleri için tıklayınız…

Yaz Okulu Yönergesi İçin tıklayınız…

Yaz Okulunda Açılması Planan Dersler için tıklayınız...

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Öğrenci İşleri Direktörlüğü    

Taksim Yerleşkesi: Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No: 71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL

Tel: 0212 610 10 10 Dahili: 240- 467

ogrenciisleri@kent.edu.tr

2020-2021Güz dönemi yatay geçiş kayıtları 24 Ağustos - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kazanan adaylar aşağıdaki evrakların asıllarını daha önce getirmediler ise kesin kayıtta getirmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt için öğrencinin kendisi veya noterden vekil tayin ettiği kişinin belirtilen tarihlerde İstanbul Kent Üniversitesine bizzat gelerek kayıt işlemlerini tamamlaması gerekir.

Kayıt işlemleri Aslı gereken evrakların teslimi, Mali İşler Onayı ve Kayıt dilekçesinden oluşmaktadır.

Ayrıca kesin kaydı tamamlamak için kayıtlı olunan üniversiteden “kaydında engel yoktur” yazısı mutlaka almış olmalıdır.

Kesin Kayıt Evrakları; (Evrakları başvuru esnasında getirenler kayıtta tekrar getirmelerine gerek yoktur.)

• Öğrenci Belgesi Aslı (e-imzalı, e-devletten ve ıslak imzalı olabilir)

• Nüfus cüzdan örneği,

• ÖSYS Yerleştirme Belgesi,

• ÖSYS Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerinin olduğu çıktı),

• Transkript Aslı (Eğitim almadıysa veya hazırlık okuduysa gerek yok),

• Onaylı Ders içeriği (Eğitim almadıysa veya hazırlık okuduysa gerek yok),

• 2 Vesikalık Resim

Yurt Dışı Kayıt için Gereken Evraklar için 

• SAT/ABİTUR/ÖSYM Belgesi veya İlk 1000 üniversite web sayfası

• Transkript belgesi (daha önce okunmuş tüm dersleri ve alınan notları gösteren belgenin kapalı zarfta aslı) (Türkçe veya İngilizce),

• Öğrencilerin transkriptlerinde yer alan derslerin ders içeriklerine ilişkin belge (onaylı),

• Öğrenci Belgesi (Türkçe veya İngilizce) (Kayıt tarihi mutlaka belirtilmeli) aslı,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• 1 adet vesikalık fotoğraf

Önemli; Yurtiçi ve Kıbrıs’tan kabul edilen adaylar kaydını tamamlamak için kayıtlı olduğu üniversiteden “Yatay Geçiş Yapmasında Engel yoktur” olduğunu gösteren belgenin aslını getirmek zorundalar.

Belgeyi getiremeyen adayların kayıtları yapılmaz. Haklarını kaybederler.

• Diş Hekimliği Fakültesi kabul edilen öğrenci listesi için tıklayınız…

• İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kabul edilen öğrenci listesi için tıklayınız…

• Sağlık Bilimleri Fakültesine kabul edilen öğrenci listesi için tıklayınız…

• Sanat ve Tasarım Fakültesine kabul edilen öğrenci listesi için tıklayınız…

• Meslek Yüksekokulu’na kabul edilen öğrenci listesi için tıklayınız…

• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kabul edilen öğrenci listesi için tıklayınız…

Kayıt işlemleri: Aslı gereken evrakların teslimi, Mali İşler Onayı ve Kayıt dilekçesinden oluşmaktadır.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü
ogrenciisleri@kent.edu.tr

2020 - 2021 DGS Kontenjan ve Tercih İndirimleri tablosu için lütfen tıklayınız:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

ogrenciisleri@kent.edu.tr

02126101010

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAYIT ESASLARI

İstanbul Kent Üniversitesi 2019-2020 Eğitim öğretim yılı Yaz Okulu Uzaktan eğitim ile açılacaktır. İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri ve bir yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler başvuru yapıp yaz okulunda açılacak derslerden alabilirler. Yaz okulu başvuru süreci; mail ile de başvuru yapılabilir.

İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri için;

• Başvuru Formu, Başvuru Form için tıklayınız.

• Ders açılacağı ilan edildiğinde Mali Yükümlülüğünü tamamlamaları,

• Yaz okulu Ücretleri için tıklayınız. Yaz Okulunda burslar geçerli değildir. Yaz okulu ücreti dersin AKTS’ leri ile AKTS ücreti çarpılarak ödeyeceği tutar hesaplanır.

İstanbul Kent Üniversitesi Öğrencileri için; Yaz Okulunda Ders Alma Koşulları;

• Ön Lisans ve Lisans öğrencileri yaz öğretiminde en fazla 3 ders alabilir.

• Yaz Okulunda, normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da önceki dönemlerde alamadığı dersleri alabilirler,

• Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri,

• Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapmak durumunda ise yaz öğretiminde öncelikle daha önce alıp başarısız oldukları dersleri alabilirler.

Farklı Yükseköğretim kurumunda öğrenci olanlar için;

• Ders içeriğinizin Kayıtlı Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış yazısı,

• Başvuru Formu, Başvuru Form için tıklayınız...

• Öğrenci Belgesi, (E-Devletten veya kurumdan)

• Ders açılacağı ilan edildiğinde Mali Yükümlülüğünü tamamlamaları,

• Yaz okulunda ders alma koşulları kendi üniversitesinin mevzuatına göre Kayıtlı olduğu Yükseköğretim tarafından belirlenir.

YAZ OKULU TAKVİMİ

 

YAZ DÖNEMİ

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yaz Öğretimi Başvuruları

22 Haziran 2020 Pazartesi

16 Temmuz 2020 Perşembe

Yaz Öğretimi Açılacak Derslerin İlanı

                    17 Temmuz 2020 Cuma

Yaz Öğretimi Kayıtları

20 Temmuz 2020 Pazartesi

25 Temmuz 2020 Cuma

Derslerin Başlama ve Bitiş Tarihi

27 Temmuz 2020 Pazartesi

11 Eylül 2020 Cuma

Yaz Öğretimi Final Sınavı

14 Eylül 2020 Pazartesi

18 Eylül 2020 Cuma

Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamaz.

Bir dersin açılabilmesi için 5 ve üzeri kişinin kayıt yaptırması gerekir. 5 kişiden az kayıt olan dersin durumu ise Rektörlük tarafından belirlenir.

• AÇILACAK DERSLERİN LİSTESİ için tıklayınız.

• YAZ OKULU KREDİ ÜCRETLERİ için tıklayınız.

 STANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİM YÖNERGESİ için tıklayınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Öğrenci İşleri Direktörlüğü    

Taksim Yerleşkesi: Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No: 71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL

Tel: 0212 610 10 10 Dahili: 240

ogrenciisleri@kent.edu.tr

2019-2020 Bahar Dönemi Çift Anadal ve Yandal sonuçları için tıklayınız:

Başvuruları kabul edilen öğrencilerimizin, kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gelmeleri gerekmektedir.

YKS KAYITLARI

Sevgili öğrencilerimiz,

İstanbul Kent Üniversitesini kazandığınız için tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz. Kazanan adaylar kesin kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir. Bunu daha kolay yapabilmeniz adına sizlere yapacaklarınızla ilgili bilgilendirmeler hazırladık. Kayıt adımlarını anlatan bu duyurumuzu dikkatlice okuyunuz. Yapmanız gereken tüm adımlar belirtilmiştir.

Kayıtlar 2 Tür Yapılabilir;

• Online olarak adımları tamamlayarak yapabilirsiniz,

• Taksim yerleşkemize gelip burada da işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Kayıt aşamamız ise 3 adımdan oluşmaktadır. Bu adımları eksiksiz tamamlayanların kayıtları kesinleşmiş olur.

• ADIM: online başvuru formlarının doldurulması. Başlamak için http://ois.kent.edu.tr/onkayit adresinden formları doldurabilirsiniz. Formlar ile sorun yaşayanlar Öğrenci İşleri Direktörlüğünden destek alabilirler.

• MALİ YÜKÜMLÜLÜK: Tam burslu yerleşenler hariç bu adımı tamamlamak zorundadırlar. Ödemekle yükümlü olduğunuz tutarı http://odeme.kent.edu.tr adresinden görebilirsiniz. Ön kayıt formları tamamlanınca da ödeme sayfanıza yönleneceksiniz. İsteyen online kredi kartı ile de ödeme yapabilir. Online ödeme yapmak istemeyen adaylar Taksim yerleşkesinde banka aracılığı ile veya yine kredi kartı ile de ödemelerini yapabilirler. Havale ve EFT yapacak adayların ödemeleri en geç 1 gün sonra sisteme yansıyacaktır. Kayıtlarını ödeme onayı verildikten sonra tamamlayabilirler. Son adım e-devletten kayıt tamamlamaktır. Bunu tamamlamayan adayların işlemleri eksik kalır.

• KESİN KAYIT: Kesin kayıt işlemini e-devlet üzerinden tamamlayabilirsiniz. İlk 2 adımı tamamlayan adayların e-devlet kısmında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sayfasından onay kısmı açılacaktır. Buradan kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

3 adımı da tamamlayan adaylar artık e-devlet üzerinden öğrenci belgesini sorgulayabilirler. Eğer sorgulamada bir hata olur ve gözükmez ise adımları tamamlamamışsınızdır. Lütfen öğrenci işleri ile görüşünüz.

Eğitimlerin başlama ve bitiş tarihlerini akademik takvimden takip etmeniz gerekecektir. https://www.kent.edu.tr/akademik-takvim-001133 . Her dönem sistem zerinden öğrenciler ders seçimlerini yapmak zorundadırlar. Ders seçimlerini anlatan duyuruları da yine web sayfamızdan ilan edilecektir.

Tüm öğrencilerimizi eğitim hayatı boyunca başarılar dileriz.

GÖNDERİLEN POSTA İÇERİĞİ

• Hoş geldin Mektup Örneği,

• Kayıt Senaryosu,

• Sıkça Sorulan Sorular,

• Öğrenci Kayıt Kitapçığı,

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN