YÖNERGELER

İstanbul Kent Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi


İstanbul Kent Üniversitesi Burs Yönergesi


İstanbul Kent Üniversitesi Burs Başvuru Formu


İstanbul Kent Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi


Akademik ve Kurumsal Acık Arşiv Yönergesi


Eğitim Komisyonu Yönergesi


Engelli Öğrenci Birim Yönergesi


Öğrenci Sağlık Hizmetleri Yönergesi


Yaz Öğretimi Yönergesi


* AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ


Akademik Danışmanlık Yönergesi


EK-1 (Akademik Danışmanlık)


EK-2 (Akademik Danışmanlık)


* AKADEMİK TEŞVİK YÖNERGESİ


Akademik Teşvik Yönergesi


Akademik Teşvik Başvuru Formu


* MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ


Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Eşdeğer Ders Formu


* ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE TOPLULUKLARI YÖNERGESİ


Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Yönergesi


Kulüp Kurma Talebi ve Kurucu Üyelik Bildirim Formu


Kulüp Tüzüğü


Faaliyet Planı Bildirim Formu


Kulüp Danışman Kabül Formu


Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu


Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Sonuç Bildirim Formu


Gezi Taahhütnamesi


Kulüp İç Denetleme Formu


* STAJ


İstanbul Kent Üniversitesi MYO Staj Yönergesi


Ek-1 Kontenjan Talep Bildirim Formu


Ek-2 Staj Kontenjan Talep Formu


Ek-3 Staj Kontenjan Tahsis Formu


Ek-4 Staj Başvuru Formu


Ek-5 Staj Yerine Yazılan Yazı


Ek-7 Staj Yeri Değerlendirme Formu


Ek-8 Staj Değerlendirme Formu


Ek-9 Staj Süreci Akış Şeması


Ek-10 Staj Yerinde Devam Durumunu Gösterir Çizelge


Ek-11 Günlük Rapor


Ek-12 Genel Rapor


 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI