GERİ DÖN
05 Ekim 2020

TÜBİTAK Destekli Yeni Bir Proje

AMAÇ  
Projenin amacı online destek hizmetlerin Covid-19 nedeniyle evde kalan  25- 50 yaş aralığındaki zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin yaşam kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Covid-19 nedeniyle yaşamlarını evde sürdüren ve sosyal çevreleri dar bir alana sıkışmış olan zihinsel engelli bireyler, mevcut becerilerini de kaybetme riski altındadırlar. Sosyal uyaranlar tarafından kısıtlı bir çevre zihinsel yetersizliği (ZY) olan bireylerin  motivasyonlarını düşürebilmekte, günlük yaşam becerilerini yerine getirmede isteksizlik yaratabilmektedir. Yaşam kalitelerini önemli derece olumsuz yönde etkileyen bu durumla başa çıkmanın en etkili yolu olarak onları evde aktif tutacak, mevcut becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri, keyif alacakları  etkinliklere katılımlarını sağlamak olduğu düşünülmektedir.  
YÖNTEM :  
Araştırma Yöntemi: Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel, nitel araştırma yöntemlerinden ise gömülü teori yaklaşımı kullanılarak karma araştırma yöntemi izlenecektir.
Katılımcılar: Araştırma katılımcıları zihinsel yetersizliği olan 25-50 yaş arasında bulunan 100 birey ve annesi olmak üzere 200 kişidir.  Seçkisiz atama yöntemi ile  ZY’ si bulunan 50 katılımcı ve bu katılımcıların anneleri (50)  deney,  50 katılımcı ve bu katılımcıların anneleri kontrol grubuna atanmıştır. 
Veri Toplama Araçları: Araştırmada öntest ve sontest olarak anneler için “Kişisel bilgi formu”, yaşam kalitelerinin belirlenmesi amacıyla ZY olan yetişkinler için  “WHOQOL-BREF & Engellilik Modülü Türkçe sürüm Zihinsel Engelli Bireylerin Yaşam Kalitesi Ölçüm Aracı”  , anneler için  “WHOQOL-BREF Türkçe sürüm”  , hem anne hem de ZY’ si olan yetişkinler için “Fiziksel Aktivite Anketi”  kullanılmıştır.  
Uygulama: Destek Hizmetleri:  Fiziksel Aktivite - Müzik ve Ritm - Rehberlik 
Fiziksel Aktivite Programı dans,  fiziksel uygunluğu geliştirmeye yönelik kuvvet, koordinasyon, esneklik çalışmalarını ve motor beceri etkinliklerini kapsar. Beden eğitimi öğretmeni tarafından yürütülen program 10 kişilik gruplar halinde her bir grup için 12 hafta, haftada her biri  60 dak. olan ikişer seans şeklinde düzenlenmektedir. 
Ritm ve Müzik Programı Orff yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen uygulamaları kapsamaktadır.  Orff eğitmeni tarafından yürütülen program 10 kişilik gruplar halinde her bir grup için 12 hafta, haftada her biri  60 dak. olan birer seans şeklinde düzenlenmektedir. Seanslar katılımcıların kendi ritm araçlarını hazırlayacakları bölümleri de içermektedir. 
Annelere Yönelik Program:  Proje süresince psikolojik rehberlik ve özel eğitim danışmanlığı hizmeti verilecektir. Haftada bir kez beşerli gruplar halinde yürütülecek bu hizmet aynı zamanda annelere zihinsel engelli çocukları ile ilgili zorluklarla baş etme becerisi kazandırmayı da amaçlamaktadır. Seanslar 80 dakika boyunca bir hafta psikolojik destek, bir hafta özel eğitim danışmanlığı şeklinde planlanacaktır. 
 
BEKLENEN SONUÇLAR 
 
Online Destek Hizmet Modülünün oluşturulması  
Annelerin ve Zihinsel Yetersizliği Olan Yetişkinlerin Yaşam Kalitelerinin Artması
Annelerin ve Zihinsel Yetersizliği Olan Yetişkinlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Artması 
 
PROJE EKİBİ:
ARAŞTIRMACILAR
Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer (Proje Yürütücüsü)
Dr. Öğr. Üyesi Aynur Aydoğan (Çocuk Gelişimi)
Öğr. Gör. Dr. Büşra Süngü (Beden Eğitimi ve Spor)
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Beril Özer Tekin (Sosyoloji)
 
GÖNÜLLÜ ARAŞTIRMACILAR
Öğr. Gör. Zeynep Zeynel
Öğr. Gör. Duygu Ece Şimşek
 
BURSİYERLER 
Tuba Kapucuoğlu (Yüksek Lisans) 
Ayşenur Namlı (Yüksek Lisans)
Hatice Mert
İnci Kıymet Tekin
Ece Ateş
Kardelen Özkan
 
YARDIMCI PERSONEL 
Kaan Vardol: Beden Eğitimi Öğretmeni
Özlem Vural: Orff ve Müzik Eğitimi
Aysun Altun: Psikolog
Zahide Dalmaç Polat: Psikolog
 
 

FOTOĞRAF & VİDEO

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI