TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Farmakoloji, ilaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, ilaçların geliştirilmesini, vücuda uygulama  yollarını, organizmadaki yazgılarını,,etkilerini, etki mekanizmalarını, yan etkilerini, ilaç etkileşmelerini ve akılcı ilaç kullanımı ilgili konuları inceler. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında, bu konularla ilgili güncel bilgiler sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilere aktarılmaktadır.

 

 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI