PROGRAM HAKKINDA

Bu program ameliyat öncesinde ameliyathaneyi, hastayı ve gerekli malzemeleri cerrahi asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarına uygun olarak hazırlayabilme, cerrahi malzemelerin ameliyat sırasında cerrah ile uyumlu ve cerrahi sürecin ihtiyacına uygun olarak kullanımını ve kullanım sonrasında diğer ameliyatlar için hazırlığını ve korunmasını sağlayabilme,  farklı ameliyathane koşullarında ve farklı ameliyat ekiplerinde yer alabilme konularında gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır

Programın kapsamı tıp ve sağlık alanında temel olarak kabul edilen anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, Ameliyathane Hizmetlerine temel oluşturan dahili ve cerrahi hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, ameliyathane hizmetleri, anestezi uygulamaları, meslek uygulamaları ve programı destekleyici nitelikteki meslek etiği, sağlık hizmetleri yönetimi, araştırma yöntemleri gibi derslerden oluşmaktadır.

Ameliyathane Hizmetleri cerrahi tedavi ve uygulamalar devam ettiği sürece birçok alanda var olacak olan ve bu bağlamda alanında donanımlı olarak yetişmiş yeni mezunlara ihtiyaç duyan uluslararası bir alandır. Programdan mezun olan öğrenciler ameliyathane hizmetlerinin verildiği Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektör e bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte ve Dikey Geçiş Sınavı ile hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri acil yardım ve afet yönetimi bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI