KÜTÜPHANE

İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesi, tüm paydaşların eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, araştırmacılar tarafından gereksinim duyulan her türlü bilgi ve belgeyi ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak amaçlarıyla oluşturulmuştur. Kütüphanece sağlanan kaynaklar, uluslararası standartlara göre işlenmekte ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri ve personelleri kütüphanenin doğal üyesi olup, mevzuat doğrultusunda sunulan tüm hizmetlerden yararlanabilirler. Kütüphane hizmetlerinden faydalanmak isteyen dış kullanıcılar da kütüphane yönetiminden izin alarak tüm basılı ve online kaynaklardan faydalanabilir, gerektiğinde araştırmalarını yapabilirler. 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN