ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

PROGRAM HAKKINDA


Türkiye'de son yıllarda Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. Hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Santral sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların bozukluklarını tespit etmekte yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programı bitirenlere önlisans diploması ve sağlık teknikeri (elektronörofizyoloji teknikeri) unvanı verilir. Elektronörofizyoloji programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Elektronörofizyoloji nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekmektedir. Epilepsi ve diğer paroksismal hastalıklar ve bilinç bozuklukları, yaşayan her birey için hayati önem taşımaktadır. Özellikle epilepsi ve benzer durumların tanı ve ayırıcı tanısında elektroensefalografi (EEG) en önemli tanı yöntemidir.

ÇALIŞMA ALANLARI


EEG teknikerliği yurdumuzda usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirilmektedir. Türkiye’ de son yıllarda uyku ve uyku bozuklukları çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Uyku analizlerinin yapılmasında kullanılan polisomnografi cihazlarının kullanımını da iyi eğitilmiş EEG teknikerleri yapmaktadır. Program ile EEG ve Polisomnografi teknikerliğinin yanı sıra Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk, KBB ve Göz kliniklerinde bazı hastalıkların tanısında kullanılan; somotasensöriyel, beyin sapı, vizüel ve motor uyarılma potansiyellerinin analizlerinde yapabilecek sağlık personeli  yetiştirilebilecektir. Ayrıca nöromüsküler ve periferik sinir hastalıklarının en önemli tanı ekipmanı olan elektronöromiyoğrafi (ENMG/EMG) incelemelerinde incelemeyi yapan hekime yardımcı olacak ve duysal çalışmaları yapabilecek eğitime sahip personeli yetiştirilebilecektir. Bir çok hastane, özel ve kamunun sağlık kuruluşlarının meslek eğitimi almış nitelikli personel açığı vardır.

DERSLER HAKKINDA


Elektronörofizyoloji programı müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Nöroanatomi, fizyoloji, farmakoloji, nöroloji, kognitif nörofizyoloji, EEG, EMG, polisomnografi programın belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, staj imkânı da sunulmaktadır.

AKADEMİK KADRO

 

Akademik kadro için tıklayınız

BÖLÜM MÜFREDATI

 

Bölüm Müfredatı İçin Tıklayınız...

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

 

Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI