Diş Hekimliği Fakültesi

Dekanın Mesajı

06.08.2018

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim ve öğretim hayatına 2018-2019 akademik yılında başlamıştır.

İstanbul Kent Üniversitesi’nin;  özgür ve eleştirel bir ortamda araştırmayı, bilimsel gelişmeyi ve başarıyı destekleyen çağdaş eğitim anlayışı ile Diş Hekimliği Fakültemizi çok kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda bilime yön veren, saygın,  lider bir fakülte konumuna taşımakta inançlı ve kararlıyız. 

Diş Hekimliği Fakültesi’nin Temel ve Klinik Bilimler bünyesindeki Ana Bilim Dallarında; her biri kendi alanlarında yetkin, çağdaş bilgi ve beceri sahibi, bilime yön veren, öğrencilere bilim heyecanını aktaran, ulusal ve uluslararası platformda vizyon sahibi akademik kadrosu, nitelikli diş hekimliği öğretiminin de ana kaynağı olacaktır.

Geleceğin diş hekimleri olacak öğrencilerimizi;  etik kurallara bağlı, mesleki sorumluluklarını bilen, üst düzeyde bilgi ve uygulama becerilerine sahip, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, toplumsal hizmet bilincine sahip, sosyal farkındalıkları yüksek, çağdaş birer birey olarak yetiştirmek önceliğimizdir. 

Mezunlarımızı farklı ve fark edilebilir becerilerle diş hekimliği mesleğine hazırlamanın yanı sıra hastalarımıza da ulusal ve uluslararası ölçekte kaliteye odaklanan hizmet anlayışımızla, çağdaş teknolojiyle donatılmış klinik ve laboratuvarlarımızda en iyi sağlık hizmetini vermeyi amaçlamaktayız.

Başarının bir ekip çalışması ve uzun bir yolculuk olduğunu biliyor, tüm akademik ve idari kadrodaki sevgili çalışma arkadaşlarıma emekleri ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Büyük Önder Atatürk’ün manevi mirası olan “aklın ve bilimin ışığında”, birlik ve beraberlik içinde sağlam adımlarla hedeflerimize ulaşacağımıza inancım sonsuzdur.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Elif Oktay Sepet

İstanbul Kent Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI