GERİ DÖN
03 Şubat 2020

2019 - 2020 Akademik Yılı Çift Anadal Yandal Başvuruları Hk.

ÇİFT ANADAL:

Bir anadal programına kayıtlı ve başarılı bir öğrenci aynı anda 2. Bir anadal programından eğitim almasını sağlayan bir sistemdir. ÇAP programından mezun olunduğunda ilgili programın diplomasını anadaldan farksız olarak kullanabilir. O sektörde çalışabilir.

YÖK yönetmeliğine göre kabul edilebilmesi için 2 temel kural vardır. Bunlar;

* Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.20 olması,

* Sınıfında %20’lik dilimde yer alması (Ortalamalar belli olduğunda ortalamaya göre sıralandığında sınıf mevcudunun %20 kadar kısmında yer alması)

2. Şartı sağlayamayanlar eğer çap yapacağı programın ilgili yılki taban puanını sağlaması da yeterli olacaktır.

Bu şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilirler. Değerlendirme sonunda kabul edilen öğrenciler kaydını yapmaları durumunda anadala ek olarak çap programındaki dersleri almaya başlarlar. Anadal ile eşdeğer dersleri çap programında tekrar almazlar. Anadal da alıp başarı sağladığında çap programında da aynı notla yansıtılıp ortalamaya katılır.

 

YANDAL:

Yandal programı diploma programı değildir. Sertifika programıdır. Yandal yaptığı programda uzmanlığının olduğunu belgeler. Çift anadal gibi şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilirler.

* Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki GANO’sunun en az 2,80 olması ,

* Sınıfında %20’lik dilimde yer alması (Ortalamalar belli olduğunda ortalamaya göre sıralandığında sınıf mevcudunun %20 kadar kısmında yer alması)

 

BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ

Çift Anadal ve Yandal Başvuruları 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne gelerek yapılacaktır.

Çift Anadal - Yandal Başvuru Tarihleri: 03 – 5 Şubat 2020

Çift Anadal – Yandal Kayıt Tarihleri: 10 -14 Şubat 2020

 

Çap – Yandal Başvuru Formu için tıklayınız.

Çap - Yandal Kontenjanları için tıklayınız.

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI